O mnie

Kobieta pełna Energii

Ślązaczka, prawnik w wykształcenia. Praktycznie całe życie zawodowe związała z górnictwem. Zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Członek Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, w ramach którego działa Biuro Porad Obywatelskich, gdzie udzielane są darmowe porady prawne. Radna drugiej kadencji Rady Miasta Ruda Śląska. W poprzedniej kadencji przewodnicząca Komisji Prawa i Samorządności, obecnie jest członkiem pięciu Komisji. W tym przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zaangażowana w pomoc dla lokalnej społeczności, bierze udział w mediacjach i rozwiązywaniu sporów międzyludzkich. Jest członkiem Powiatowej Rady Pracy oraz Komitetu Rewitalizacji. Organizator turystyki PTTK, wieloletni wychowawca na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży. W przeszłości animator Ruchu Światło Życie.